ยินดีต้อนรับสู่
ระบบรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ท่านสามารถ กรอกข้อมูลและทำรายการเกี่ยวกับการสมัครเรียนได้ที่นี่ ค่ะ

เข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่


เข้าสู่ระบบรับสมัคร